Miednica jako jednostka funkcyjna składa się z kości krzyżowej, kości biodrobych oraz piątego kręgu lędźwiowego. Połączenia stawowe to stawy krzyżowo-biodrowe i staw krzyżowo-lędźwiowy. Kości biodrowe przechodzą od przodu w kości łonowe połączone chrząstkozrostem w postaci spojenia łonowego i w pozycji stojącej utrzymywane są w równowadze na głowach obu kości udowych. Suma tych elastycznych połączeń daje dynamice ruchowej pełną swobodę – ale jednocześnie stwarza możliwość potencjalnej niestabilności.

Nieznaczne przemieszczenia w obrębie miednicy nabyte w okresie dzieciństwa mogą prowadzić do trwających całe życie dolegliwości, o ile w odpowiednim czasie nie zostanie podjęte leczenie. Szczególnie w okresie dorastania kręgosłup jest nieodporny na działanie sił zewnętrznych. Bardzo wielu pacjentów opowiada, że gdy byli dziećmi, spadli ze schodów, z roweru albo ulegli innemu, podobnemu wypadkowi. Zwykle kilka lat po tym, gdy kręgosłup osiągnie optymalny wzrost, pojawiały się pierwsze dolegliwości kręgosłupa, zapoczątkowane przez lumbago. Często trudno było wyjaśnić przyczyny. Podczas badania tych pacjentów i studiowania zdjęć rentgenowskich za każdym razem mogłem stwierdzić, że przeważającą część różnych dolegliwości związanych z kręgosłupem miała charakter wtórny. Przyczyną pierwotną było nabyte, czynnościowe skrócenie kończyny dolnej. Spowodowane ono było skręceniem kości biodrowej, które nastąpiło w dzieciństwie wskutek działania jakiejś siły zewnętrznej. Jeśli choroby kręgosłupa potraktować jako związki przyczynowo-skutkowe, można wnioskować, że nabyte czynności skrócenia kończyny dolnej jest podstawową przyczyną wielu dolegliwości związanych z kręgosłupem. Późniejsze, wtórne dolegliwości w odcinku lędźwiowym kręgosłupa w 80% wypadków występuje po stronie przeciwnej do pierwotnie przemieszczonej kości biodrowej. Miednica człowieka, która w procesie ewolucji stosunkowo późno zaczęła pełnić swoją obecną funkcję, odpowiada za dynamiczny przekaz sił. Jeżeli wyobrazimy sobie stawy krzyżowo-biodrowe jako elastyczne „zabezpieczenia” przy mechanicznych napięciach, to łatwo dojdziemy do tego, jakie skutki przyniesie przeciążenie jednego z tych „zabezpieczeń”. Pod wpływem działania siły zewnętrznej lub długotrwałego przeciążenia jedna z kości biodrowych wraz z panewką stawu biodrowego może pod naciskiem ciężaru ciała zmienić swoje położenie. Głowy kości udowych przebierają wówczas względem siebie położenie asymetryczne, co ma fatalne następstwa dla równowagi całego ciała. Jako asystent lekarza szkolnego przebadałem setki dzieci. 60-70% wszystkich dzieci w wieku szkolnym wykazuje nabyte, czynnościowe skrócenie kończyny dolnej i w związku z tym jest narażone na późniejsze dolegliwości lambago-ischias. Efekty terapeutyczne, które osiągnąłem pracując z tymi dziećmi, utwierdziły mnie w przekonaniu, że przeprowadzona w odpowiednim czasie kontrola statyki ciała takich dzieci zapobiega długoletnim cierpieniom i kosztownemu leczeniu.