Nabyte przemieszczenie miednicy w obrębie miednicy ( rysunek ) sprawia, iż cały kręgosłup, aż do podstawy czaszki, musi wyrównać skrzywienie. Może to m.in. spowodować bóle głowy.

Wskazane jest regularne przeprowadzanie kontroli chiropraktycznej kręgosłupa mniej więcej raz w roku. Kontroli takiej powinny bezwzględnie poddać się osoby, które uległy kiedyś wypadkom.