Często pojawia się pytanie: dlaczego tak wielu ludzi odczuwa bóle kręgosłupa ? Trudno o jednoznaczną odpowiedź. Przyczyną może być nieodpowiedni tryb życia, urazy, warunki psychospołeczne. Odpowiedzi trzeba też szukać w historii rozwoju człowieka:

Miednica jako fundamęt kręgosłupa jest dostosowana do ruchliwego trybu życia. Gdy człowiek, w wyniku ewolucji, wyprostował się, przekaz sił zaczął zachodzić prostopadle, poprzez stawy krzyżowo-biodrowe i głowy kości udowych. Miednica zaczęła być niestabilna. W skutek działania siły zewnętrznej lub długotrwałego, nieprawidłowego obciążenia, kości biodrowe mogą się mogą się przemieścić ze swojego pierwotnego położenia i ulec zablokowaniu w tej niewłaściwej pozycji. Ponieważ na ten obszar stale oddziałuje ciężar tułowia, z czasem kości biodrowe ustawiają się asymetrycznie względem siebie, co działa niekorzystnie na statykę całego kręgosłupa.

-Chciałam się tylko pochylić, aby zaścielić łóżko – tłumaczy pacjentka.

U wielu osób pierwszy postrzał kręgosłupa pojawia się najczęściej po jakiś banalnym wydarzeniu. Przyczyny dolegliwości pochodzenia kręgosłupowego należy więc szukać gdzie indziej niż w czynnikach bezpośrednio je wywołujących. W takiej sytuacji mówię o przyczynie pierwotnej i wtórnym procesie chorobowym.

Przyczyny pierwotne to chroniczne zablokowania, wynikające z uwarunkowanej rozwojowo słabości w obrębie miednicy. Występują najczęściej już w dzieciństwie. Stopniowo pojawiają się następstwa o charakterze kompensacyjnym, ponieważ z powodu ukośnie ustawionej miednicy cały kręgosłup znajduje się w sferze ryzyka. I to właśnie one są przyczyną bólu kręgosłupa.

 

Skoliozy, napięcia mięśni, naciągnięcia torebek stawowych i obrzęki tkanki łącznej

-wszystko to prowadzi do tworzenia się obszarów zaburzeń tzw. punktów zapłonowych. Potem potrzeba tylko nieznacznego czynnika wywoławczego, aby ból zaatakował. Pierwotne skrzywienie miednicy może wywołać zaburzenie postawy w odcinku szyjnym kręgosłupa i odwrotnie. Zmiana napięcia w tym odcinku oddziałuje na wszystkie jego pozostałe części. Chroniczne zablokowania dwóch pierwszych kręgów szyjnych sprawiają, że nie można odzyskać prawidłowej statyki pozostałych części kręgosłupa bez uprzedniego skorygowania odcinak szyjnego.