Żadna komórka nie jest zdolna do życia bez impulsów nerwowych. Połączenia nerwowe na swojej drodze pomiędzy centralnym układem nerwowym a stacją docelową, którą jest komórka, narażone są na różne niebezpieczeństwa. Szczególnie krytyczny odcinek stanowi przejście przez kręgosłup. Przemieszczenia kręgów mogą –oprócz bólu-objawić się wieloma innymi symptomami. Niezmiernie ważną kwestię stanowi zastosowanie w odpowiednim czasie leczenia chiropraktycznego. Jeżeli kręgosłup przedstawiony na ilustracji został by poddany leczeniu w momencie gdy wyglądał tak jak pokazuje to górna błyskawica, prawdopodobnie nie doszłoby do wypadania krążenia międzykręgowego wskazywanego przez dolną błyskawicę.