Patologiczny tonus mięśniowy spowodowany zablokowaniem kości biodrowej

Skutkiem przemieszczeń w stawie krzyżowo-biodrowym są mniej lub bardziej rozległe zaburzenia w układzie mięśniowym. Taki związek przemieszczeń z podrażnieniami mięśni nazywamy „zablokowaniem”. Na uwagę zasługuje przy tym wzajemne oddziaływanie między napięciem a osłabieniem występujące wzdłuż całego kręgosłupa. Doświadczenie wykazało, iż obszarom z przykurczami mięśni odpowiadają obszary nadmiernego rozciągnięcia mięśni. Jednocześnie istotną rolę odgrywają tu podrażnienia nerwów spowodowane przemieszczeniami kręgosłupa – a zwłaszcza obszary chronicznych zaburzeń, które powstają, gdy organizm próbuje kompensować przemieszczenie poprzez wygięcia kręgosłupa.

Patrz poniżej:

Obszary skurczów i rozciągnięć powstałe w wyniku skręcenia miednicy, przy którym kości biodrowe ustawione są w przeciwne strony. Kiedy prawa noga ulega pozornemu skróceniu, odcinek lędźwiowy kręgosłupa wykonuje zazwyczaj przeciwwygięcie wyrównawcze w stronę dłuższej nogi.

Poniższy rysunek pokazuje jak pozorne skrócenie nogi uwidacznia się w stanie odciążenia. Napięcia grup mięśni psoas major i minor oraz musculus iliacus ( mięsień biodrowy )

Prowadzą do skrócenia tej strony ciała. Pierwotne skrócenie nogi ulega nasileniu w skutek jednostronnych przykurczów mięśni.

Wpływ głębokich, bocznych mięśni na pozorne skrócenie nogi.
(A) Musculus psoas major

(B) Musculus psoas minor
(C) Musculus iliacus

Patologiczny tonus mięśniowy wywołany skręceniem kości biodrowej

 

Rysunek 1 pokazuje prawidłowo ustawioną miednicę, odcinek lędźwiowy kręgosłupa oraz kończyny dolnej. Prawidłowy tonus mięśni psoas major i minor. Rysunek 2 pokazuje kości biodrowe skręcone w przeciwnych kierunkach, z pierwotnym przemieszczeniem po prawej stronie. W momencie przemieszczenia dochodzi do reakcji mięśni ciała, które unoszą prawą część miednicy wraz z nogą ku górze, aby odzyskać prawidłowy tonus mięśniowy. Rysunek 3 pokazuje wygięcie się odcinka lędźwiowego kręgosłupa na stronę dłuższej nogi. Po lewej stronie powstają napięcia mięśniowe, które jednak zostają zrównoważone skrętem kompensacyjnym lewej kości miedniczej ku przodowi i ku górze. W stanie odciążenia, mimo obustronnego skrętu kości biodrowych, tonus mięśniowy wraca do normy.