Trzy powyższe rysunki pokazują kręgi lędźwiowe:

Od lewej: 1960 zdrowe, 1961 nabyte przemieszczenie rok po nieszczęśliwym wypadku oraz stan wymienionego odcinka 25 lat później.

Efektywną terapię chiropraktyczną należy przeprowadzić ja najwcześniej. W przeciwnym razie pojawią się chroniczne dolegliwości i nieodwracalne zmiany zwyrodnieniowe kośćca. 25 lat między wypadkiem a zabiegiem to stanowczo za długi czas. Przemieszczenia kośćca mogą powstawać w wyniku uderzenia, upadku, stresu lub przeciążenia. Zaburzenia w układzie kostnym wywołują bóle spowodowane uciskiem na nerwy.