Subluksacje dwóch najwyżej położonych kręgów szyjnych utrudniają komórkom nerwowym przekaz informacji, co wpływa na układ nerwowy całego ciała. W tej najbardziej ruchliwej części kręgosłupa, w bezpośrednim sąsiedztwie rdzenia przedłużonego, znajdują się ośrodki sterujące takimi ważnymi funkcjami życiowymi organizmu, jak oddychanie, krążenie i ciśnienie tętnicze, które również mogą powodować zakłucenia równowagi i motoryki. Przebiegają tutaj drogi piramidowe, odpowiedzialne za regulację ruchów dowolnych organizmu. Mięśnie znajdujące się w okolicy karku wpływają na tonus mięśniowy odpowiadający za postawę. Skutki zmiany prawidłowego położenia dwóch pierwszych kręgów szyjnych dają się zatem zauważyć wzdłuż całego kręgosłupa. To, że kręg szczytowy i kość krzyżowa mają decydujące znaczenie dla statyki ciała, jest podkreślone ich większymi wymiarami. Doświadczenie kliniczne wykazuje, że u pacjentów z nabytymi skróceniami kończyny dolnej, w większości przypadków zarówno kość krzyżowa jak i kręg szczytowy uległy przemieszczeniu, jednak w przeciwną stronę.

Przykład: atlas pochyla się, przemieszcza i skręca w lewo, ale przemieszcza w prawo, gdy prawa noga jest pozornie krótsza. Twierdzenie nasze bazuje na wieloletnim doświadczeniu klinicznym. Jego owoce powinny – mimo iż opierają się wyłącznie na empirii – stanowić początek badań nad nieprawidłowymi wstawieniami kręgosłupa i ich neurofizjologicznymi efektami. Zdarza się, iż blokada w obrębie miednicy może zostać usunięta tylko wtedy, gdy uprzednio zlikwidujemy zablokowanie kręgu szczytowego.