Według 50 – letniej praktyki chiropraktycznej szczególnie dzieci narażone są na duże wysiłki, do których podjęcia ich kręgosłup nie jest jeszcze dostatecznie stabilny. Główne przyczyny późniejszych dolegliwości kręgosłupa powstają często między 4 a 12 rokiem życia. W skutek upadków, uderzeń lub niewłaściwego obciążenia jedna z kości biodrowych może zmienić swoje położenie względem kości krzyżowej. Bywa, że niewielkie skręcenie kości biodrowej pojawia się już w czasie akcji porodowej. W następstwie cała miednica ulega stopniowej dystorsji z pozornym skróceniem jednej z kończyn. Osoba taka stoi, chodzi i siedzi krzywo z powodu asymetrycznego ustawienia kości miednicy. Początkowo dziecko zazwyczaj nie odczuwa żadnych bólów, ponieważ jego ciało jest jeszcze ruchliwe i gibkie. Ale u dzieci z nabytym czynnościowym skróceniem kończyny dolnej w miarę wzrastania tworzy się wtórna skolioza kompensacyjna, która w momencie, gdy ciało jest w pełni ukształtowane, stanowi przedtakt do pierwszego postrzału kręgosłupa. W większości przypadków chiropraktyki stwierdzono, że przede wszystkim u dzieci i młodzieży, ale również i u dorosłych pacjentów można było przeprowadzić tym pełniejszą rehabilitację, im wcześniej po wypadku podjęto leczenie kręgosłupa. Jeżeli nie występują inne komplikacje, takie jak złamania czy uszkodzenia części miękkich, na ogół po jednym lub kilku zabiegach można przywrócić statykę szkieletu do normalnego stanu. Daje to możliwość uniknięcia błędnego koła pogłębiających się zmian. Brak leczenia oznacza bowiem zakłócenie normalnej statyki kośćca – nawet jeżeli jest to kwestia kilku milimetrów – ingerujące w gospodarkę energetyczną całego ciała. Jeżeli jakieś zaburzenie nie będzie leczone, wówczas kręgosłup, dążąc do kompensacji, reaguje dalej. Ciało znajduje się w stanie ciągłych zmian, gdzie odcinek lędźwiowy dopasowuje się do skrzywionej miednicy poprzez skoliozę, na ogół zwróconą wypukłością w stronę „dłuższej nogi”. Po tej stronie zieją szpary stawowe, napinają się torebki stawowe, pojawiają się napięcia mięśni i tendencja do wypychania krążków międzykręgowych. Tam, gdzie wypukłość jest największa, powstają zaburzenia wewnątrz i wokół kanału kręgowego. Pojawiające się w następstwie bóle kręgosłupa występują w około 80% wypadków po stronie „dłuższej nogi”. W dotkniętym przemieszczeniami segmencie ruchowym stopniowo pojawiają się uwarunkowane wegetatywnie zmiany, takie jak zaburzenia krążenia, zaburzenia tkankowe i punkty hiperalergiczne. A teraz wystarczy już tylko małe podrażnienie, by został przekroczony próg bólu, a ukryta blokada dała o sobie znać.