Przez zaniedbanie w dzieciństwie kontroli chiropraktycznej wraz z dzieckiem rosną ewentualne przemieszczenia. Z czasem kręgosłup może wyglądać jak ten na rysunku, z wszystkimi towarzyszącymi symptomami. Ukazano tu następstwa łańcucha przyczynowo-skutecznego. Np. w skutek upadku, uderzenia itp. dochodzi do skręcenia miednicy, przez co stawy biodrowe, kolanowe i skokowe ulegają jednostronnemu obciążeniu. W procesie tym uczestniczy cała statyka kośćca. Pojawiają się skrzywienia kompensacyjne sięgające aż po podstawkę czaszki, a cała muskulatura grzbietowa traci swój prawidłowy tonus. Im dłuższy czas dzieli przyczynę od pierwszego zabiegu, tym cięższy staje się przypadek chorobowy. Ponieważ 60-70% wszystkich dzieci w wieku szkolnym ma nabyte przemieszczenia kośćca i przez to jest predysponowane do dolegliwości lambago-ischias, zalecamy prowadzenie corocznych chiropraktycznych badań kontrolnych.