Wszystkie ruchy kręgosłupa zależne są od prawidłowej pracy mięśni. Najważniejsze mięśnie wspomagające aktywność kręgosłupa, to mięśnie grzbietu oraz mięśnie brzucha. Bez stałej aktywności fizycznej układ mięśniowy słabnie. Powoduje to powstawanie wadliwych postaw, skrzywień kręgosłupa, bóle pleców, oraz zaburzenia czynnościowe narządów wewnętrznych.

Osłabione mięśnie przyśpieszają powstawanie dyskopatii – ścieranie się dysków i kręgów, a w rezultacie tzw. przepuklin dyskowych z uciskiem na worek oponowy, porażenie nerwu kulszowego, czy skłonności do urazów i bólu. Mięśnie zapewniają także prawidłową postawę ciała oraz wytwarzają i utrzymują ciepło.